TERMÍN A MÍSTO

neděle 18. 07. - sobota 24. 07. 2021 v RZ Lučkovice

Jedná se o osvědčené středisko, které se nachází nedaleko Mirotic, cca 30 km od Písku.Můžete se těšit na vstřícný personál a kouzlo malebné přírody. Rodiny ocení dětské hřiště, trampolínu, volejbalové hřiště a možnosti procházek do lesa.

TIME AND PLACE

Sunday, July 18 - Saturday, July 24 in retreat center RZ Lučkovice

The place, which we have used many times before, is located near Mirotice, 30 km from Písek, in the middle of the beautiful bohemian countryside. Families will appreciate a playground, trampoline, volleyball court and nature trails.

CENA

Základní cena: 3.380 Kč
Cena pro manželský pár / druh družka (za jednotlivce): 3.180 Kč
Cena za dítě: 2.780 Kč.

Cena zahrnuje ubytování, jídlo a účast na programu. Malé děti bez nároku na stravu a lůžkoviny mají pobyt zdarma. Registrace je úplná až ve chvíli, kdy bude na náš účet 7300004101/8040 provedena platba. Jako variabilní symbol použijte 73+den+měsíc narození (např. 731403). Pobyt je třeba uhradit nejpozději měsíc před začátkem kempu.

PRICE

Standard price: 3.380 CZK
Price for a couple (per person): 3.180 CZK
Price for a child: 2.780 Kč.

The price includes accommodation, food and all program activities. Small children without food and bedding are free.  The registration is complete when we receive the payment to our account no. 7300004101/8040. For the variable symbol use no. 73+day+month of birth (for example 731403). The payment must be made one month prior to the start of camp at the latest.

PRO KOHO JE KEMP

WHO IS THIS CAMP FOR

Pro celé rodiny s dětmi i jednotlivce ve věku 18-99 let. Zájemci mladší než 18 let zpravidla v doprovodu rodičů. Během dopolední výuky angličtiny je zajištěno hlídání pro děti od 3 let. Děti od 7 let mají vlastní skupinky s výukou angličtiny. Maminky nejmenších dětí jsou ve společné skupince.

For families and individuals between the ages of 18 - 99. Children younger than 18 are usually accompanied by their parents. Daycare is provided for children ages 3 - 6 during english lessons. Children aged 7 and older have their own english class. Mothers of small children form their own group.POŘÁDAJÍ

ORGANIZED BY

Církev bratrská Elim v Písku společně s přáteli z USA.

CB church Elim Písek together with friends from the USA.

PRAVIDLA

RULES

Účast na jakékoliv aktivitě je dobrovolná a záleží jen na vás, zda-li se na ní budete podílet. Jediné, co na campu netolerujeme, jsou drogy.

Participating in any activity is fully voluntary. The only thing that we do not tolerate is the use of drugs.


POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

DO YOU NEED MORE INFORMATION?

Případné dotazy ohledně campu posílejte e-mailem na ec.pisek@gmail.com nebo camp20@email.cz.

You may send your questions to ec.pisek@gmail.com or camp20@email.cz.

Místo konání

DIRECTIONS

 • Z Písku jeďte směr Blatná, před Sedlicí odbočte vpravo (směr Myštice). Ve vesnici Mužetice (okres Strakonice) odbočte u rybníka Labuť směrem na vesnici Lom. Lomem projeďte na Neradov a po 2 km je za mostkem odbočka doleva do areálu RZ Lučkovice.

  From Písek go towards Blatná, turn right before Sedlice towards Myštice. In Mužetice turn by the lake Labuť towards Lom village. Go through Lom towards Neradov and after 2 km turn left after the bridge into the recreation center RZ Lučkovice.

 • RZ Lučkovice

  GPS: 49°26’14.835″N, 13°58’45.826″E
  (open in mapy.cz)

  Společná doprava není zajištěna.

  RZ Lučkovice

  GPS: 49°26’14.835″N, 13°58’45.826″E
  (open in mapy.cz)

  Transport to the camp is not provided.Program dne

Schedule

ČasTime AktivitaActivity
8:00 SnídaněBreakfast
9:00 Ranní společný program (30 min.)Morning program together (30 mins.)
9:30 Výuka angličtiny (2x 90 min.)English (2x 90 mins.)
13:00 ObědLunch
14:30 Volitelný blok aktivit, semináře, sporty (90 min.)Optional block of activities, seminars and sports (90 mins.)
16:30 Volitelný blok aktivit, semináře, sporty (90 min.)Optional block of activities, seminars and sports (90 mins.)
18:00 VečeřeDinner
19:30 Neformální večerní program (hudba, divadelní představení a podobně)Informal evening program (music, teather etc.)